MGNREGA Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA)Tuesday, June 19, 2018
Back

MGNREGA Implementation Status Analysis 2017-2018

State : RAJASTHAN

Locations with no Approved Work

District

Block

Panchayat(Data Not Available)

AJMER पीसांगन तबीजी,
  श्रीनगर अजयसर,कायड,गगवाना,
ALWAR उमरैण उमरैण,कलसाडा,कस्बा डहरा,केसरपुर,घाटला,जटियाना,ढाकपुरी,बरखेडा,भूगोर,भण्ड‍ोडी,मालाखेडा,लीली,सावडी,ि‍‍दवाकरी,
  कठूमर अड‍ोली,ड‍ोरोली,दाॅतिया,बहरामपुर,
  किशनगढबास बघेरी कंला,बम्बोरा,मूसा खेडा,रायबका,
  कोटकासिम ईकरोटिया,कतोपुर,कान्हडका,गुणसार,घीकाका,नागल सालिया,
  तिजारा कमालपुर,कारेण्‍डा,गहनकर,जोडिया मेव,झिवाना,टपूकडा,पालपुर,फ़क़रुदीनका,महेश्रा,मायापुर,मालियर जटट,रभाना,विरमपुर,सलारपुर,हमीराका,
  थानागाजी बामवास च‍ौगान,
  बहरोड कांकरदोपा,खाेहराना,तसिंहग,भूडवाल,
  बानसूर खेडी,खाेहरी,गिरुडी,ज्ञानपुरा,नयाबास,बालावास,बावरिया,बिलाली,भग्गु का बास,भूपसेडा,लोयती,शाहपुर,सबलपुरा,हरसोरा,
  राजगढ नीमला,
  रामगड गूंदपुर,घेघोली,नगला बंजीरका,बीजवा,
  लक्ष्मणगढ दीवली,
BANSWARA बागीदौरा पीपलोद ,
  बांसवाड़ा लीमथान ,
BARAN अटरु अटरु,किशनपुरा,खरखडा रामलोथान,दिलोदहाथी,
  अन्ता भ‍ोज्याखेडी,
  छीपाबड‍ौद खेडला जागीर,गोरधनपुरा+,
  बारां नारेडा,
  शाहाबाद पीपलखेडी,
BARMER GUDAMALANI राणासर खुर्द ,
  KALYANPUR थोब ,
  SAMDADI रानी देशीपुरा ,
  चौहटन नवातला जैतमाल ,
  बाड़मेर मारुड़ी ,
  बायतू अकदड़ा ,छीतर का पार ,बायतु भोपजी ,सिंंगोडिया ,
  सिवाना गुडा ,बेरानाडी,मवड़ी ,
BHARATPUR कुम्हेर ताख्ाा,थेरावर,सिकरोरी,
  नदबई मई,
  रुपवास न‍ोहरदा,
  वैर उमरैड,बाबेखर,रणधीरगढ,
  सेवर लुथाबईर्,
BHILWARA कोटडी बनकाखेडा,बिरध‍ोल,बोरडा,
  रायपुर नाथडियास,
BIKANER कोलायत चानी,राववाला,
  डूंगरगढ कल्याणसर नया,कितासर भाटियान,ठुकरियासर,देराजसर,दुलचासर,धनेरु,बेणीसर,बाडेला,लिखमादेसर,
  लूणकरणसर बालादेसर,शेरपुरा,
BUNDI तालेडा जवाहर सागर,
CHURU रतनगढ पड़ीहारा,
  राजगढ गुगलवा,जसवंतपुरा,न‍ोरंगपुरा,भैसली,
DAUSA बांदीकुई श्यालावास कलां,
DHOLPUR SAIPAU कोलारी,टहरी,नगलाहरलाल,पिपराैआ,रज‍ौरा खुर्द,
  ध‍ौलपुर कासिमपुर,तगावली,बीलपुर,भैसेना,लुहारी,
  बसेडी भरकूंजरा,
  बाडी अलीगढ+,कंचपपुर,कस्वानगर,कांसपुरा,जपावली,टाेंटरी,सहेड़ी,
  राजाखेडा गन्हेंदी,सिघावली कला,
DUNGARPUR SAABLA पचलासा छोटा ,
HANUMANGARH BHADRA घेऊ,जाटान,भरवाना,मलखेड़ा,
  RAWATSAR गन्धेली,
  SANGRIA सन्तपुरा,
JAIPUR JAALSU बिहारीपुरा,मूण्ड‍ोता,
  आमेर आकेड़ा डुंगर,मानपुरा माचेडी,
  गोविन्दगढ ईटावाभ‍ोपजी,कालाडेरा,जैतपुरा,देवथला,सान्दरसर,हाथन‍ौद,‍िध्‍ान्ा‍ोई,
  चाकसू आकोडिया,राड‍ोली,हरीनारायणपुरा,‍िश्‍ावदासपुरा,
  जमवा रामगढ राम्यावाला,
  दूदू आईदानकाबास,
  फागी परवण,हरसूलिया,
  बस्सी बगराना,
  सांगानेर गोेनेर,जगनाथपुरा,जयसिंहपुरा,देवलिया,दहमी कलां,नृसिंहपुरा,बीलवा,मुहाना,
  सांभर नांदरी,
JALORE आहोर हरजी,
  जसवंतपुरा कलापुरा,गजापुरा,पूनग कला,मुडतरासिली,सोमता,
  भीनमाल सेवडी,
  रानीवाडा चाटवाडा,डूंगरी,
  सायला दादाल,
JHUNJHUNU अलसीसर टांई,डाबडी धीरसिंह,ढीलसर,पिलानी खुर्द,भीखनसर,
  उदयपुरवाटी गुढाबावनी,टोडी,पोंख्ा,सराय,हांसलसर,
  खेतड़ी तातीजा,नालपुर,रसूलपुर,रामकुमारपुरा,संजय नगर,
  चिड़ावा गोवला,
  नवलगढ कैरु,देवगांव नूॅआ,बगोरियो की ढाणी,बडवासी,मोहनवाडी,
  बुहाना गूजरवास,डुमोली खुर्द,पुहानिया,रायपुर अहीरान,लाम्बी अहीर,
  सुरजगढ खेडला,घन्डावा,जाखाेद,डुलानिया,भावठडी,लीखवा,सूजड‍ोला,
JODHPUR BAVARI कास्टी,नेतडा,नांदियाखुर्द,
  DECHU सगरा,
  LOHAVAT जेरिया,
  PIPAD SHAHAR सिन्धीपुरा,
  TINVARI गोपासरियां,घेवडा,चिराई,जेलू,बडला बासनी,बाना का बास,बिंजवाडिया,भैसर कोतवाली,मांडियाइखुर्द,मीनोकीढाणी,
  औसियां थेाब,
  बालेसर कुईइन्दा,
  भ‍ोपालगढ बुडकिया,बारनीखुर्द,
  मण्ड‍ोर खोखरिया,दईजर,नांदड़ी,बडली,बम्बोर दर्जियान,
  लूणी कुड़ी भगतासनी,तनावड़ा,भाचरणा,सांगरिया,
KARAULI टोडाभीम कटारा अजीज ,मण्डेरू ,शेखपुरा ,
NAGAUR KHINWASAR आकला,आचाीणा,करणू,टांकला,नागड़ी,पीपलिया,
  NAVA लूणवा,
  डेगाना निम्बड़ी चांदावता,
  डीडवाना दादू बासनी,सूपका,
  नाग‍ौर कुमारी,
  मेड़ता गोटन,टूंकलिया,ढावा,नेतडि+या,
  लाडनूं जसवंतगढ,
PALI ज्ैातरण चावण्िडया,
  देसूरी ढालोप,
  पाली लाम्िबया-,
  बाली फालना गांव,
  मारवाड़ जंक्शन ईसाली,गुडा केसरसिंह,जाडन,निम्बली माण्डा,भीमालिया,मा- जंक्शन,
  रानी ढारिया,
  रायपुर बुटिवास,मोहरा कला,
  रोहत ध‍ोलेरिया सासन,चेण्डा,
  सुमेरपुर सलोदरिया,
PRATAPGARH प्रतापगढ खेरोट,गन्धेर,
SAWAI MADHOPUR गंगापुर सिटी खूटला सलोना,
SIKAR PAATAN छाजा की नांगल,न्यौराना,मोठूका,रायपुर पाटन,
  खंण्डेला करडका,केरपुरा,कांवट,जाजोद,ढ+ाल्यावास,दूधवालोे का बास,मलिकपुर,मेहरों की ढाणी,रलावता,रामपुरा,हरदास का बास,
  दाॅतारामगढ- करड+,खूड,खण्डेलसर,खाचरियावास,खाटू,जाना,दूधवा,धींगपुर,भारीजा,मुण्डियावास,मण्ढा,मदनी,रेटा,रलावता,लाडपुर,लामिया,लिखमा का बास,सुरेरा,सुल्यावास,
  ध‍ोद ध‍ोद,नेतडवास,पलथाना,पेवा,बोसाना,भढाढर,मंडावरा,मूण्डवाडा,लोसल छ‍ोटी,सरवडी,सेवा,सांवलोदा धायलान,
  नीम का थाना आगवाडी,गुहाला,गोडावास,गोविन्दपुरा,नयाबास,नाथा की नांगल,नापावाली,मण्ड‍ोली,महावा,माकडी,मावन्डा खुर्द,हीरानगर,
  पीपराली किशनपुरा,जुराठडा,धर्मशाला,पलसाना,पलासरा,बेद की ढाणी,बेरी,भदाला की ढाणी,लढ+ाना,सुजावास,‍िश्‍ाश्यू,
  फतेहपुर खाेटिया,गंगयासर,ठिमोली,ढांढण,तिहावली,नयाबास,बाठ‍ोद,मांडेला बडा,रोहलसाहबसर,
  लक्ष्मणगढ खूडी बडी,चूडीमियां,जाजोद,डूडवा,धाननी,बगडी,बलारां,बादूसर,भ‍ोजासर बडा,रुल्याणी माली,सिंगोदडा,‍िभ्‍ालूण्डा,
SIROHI आबुरोड धामसरा,सांतपुर ,
  पिण्डवाडा उन्दरा ,काछोली ,कोजरा ,तेलपुर ,पेशुआ ,मोरस ,रामपुरा,
  रेवदर पोसीतरा ,
  सिरोही उड ,
SRI GANGANAGAR गंगानगर 3 ई छोटी,4 एम एल,ओडकी,हिन्दुमलकोट,
  रायसिंहनगर बाजूवाला,
UDAIPUR कोटड़ा सुलाव,
  गिर्वा देबारी ,बेडवास,
  झाड़ोल नेनबरा,
  मावली इंटाली ,खेमपुर ,
  सराड़ा भालडिया ,
Untitled Page