Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 23-Oct-2017 06:12:17 AM 
Back   Home
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : HARYANA
S.No
Districts
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 JIND 48971 98364 48584 8974 1004.88 0 0 0 48584 8974 57558 1004.88
2 YAMUNANAGAR 32804 52045 40865 102 302.66 0 0 0 40865 102 40967 302.66
3 REWARI 32820 65508 12004 5140 68.35 6 2 0 12010 5142 17152 68.35
4 KURUKSHETRA 41764 81591 29703 8962 607.2 1595 1180 0.24 31298 10142 41440 607.44
5 PALWAL 19347 27614 17697 887 283.54 7 0 0 17704 887 18591 283.54
6 FARIDABAD 3433 3631 3507 16 60.08 0 0 0 3507 16 3523 60.08
7 SIRSA 102908 218325 112619 5765 1237.69 1369 245 0 113988 6010 119998 1237.69
8 KARNAL 62044 111500 73572 4608 2302.68 0 0 0 73572 4608 78180 2302.68
9 PANIPAT 24556 45081 25153 2293 600.64 3 1 0 25156 2294 27450 600.64
10 JHAJJAR 47808 82728 38780 4811 314.24 780 505 0 39560 5316 44876 314.24
11 FATEHABAD 50818 103025 85630 3899 1786.45 0 0 0 85630 3899 89529 1786.45
12 KAITHAL 37201 66796 36025 873 560.97 1479 44 0.3 37504 917 38421 561.27
13 BHIWANI 89023 174158 92129 2581 1488.48 7396 615 0.3 99525 3196 102721 1488.78
14 HISAR 89693 184041 92995 20187 1925.76 180 175 0.04 93175 20362 113537 1925.81
15 MEWAT 49209 84025 30877 2501 1107.31 3359 1670 84.66 34236 4171 38407 1191.98
16 SONIPAT 23849 35566 15478 387 313.98 1521 36 17.76 16999 423 17422 331.74
17 MAHENDRAGARH 44618 59481 35853 864 749.55 26 0 0 35879 864 36743 749.55
18 ROHTAK 23179 39550 23666 4405 412.28 3 5 0 23669 4410 28079 412.28
19 PANCHKULA 12064 17309 12137 242 118.62 1192 25 27.86 13329 267 13596 146.47
20 AMBALA 26451 35378 25803 47 199.1 625 0 0.64 26428 47 26475 199.74
21 GURGAON 9503 12760 9652 278 78.36 0 0 0 9652 278 9930 78.36
Total 872063 1598476 862729 77822 15522.82 19541 4503 131.8 882270 82325 964595 15654.63
Download In Excel