Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 17-Jan-2018 10:37:46 AM 
Back   Home
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : HARYANA
S.No
Districts
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 JIND 49692 98511 53535 7270 1592.74 0 0 0 53535 7270 60805 1592.74
2 YAMUNANAGAR 33226 52779 41796 44 393.17 0 0 0 41796 44 41840 393.17
3 REWARI 32988 65811 12336 5133 105.55 6 2 0 12342 5135 17477 105.55
4 KURUKSHETRA 42242 82171 30055 8909 689.94 1594 1170 0.1 31649 10079 41728 690.04
5 PALWAL 19681 28026 18311 884 471.99 7 0 0 18318 884 19202 471.99
6 FARIDABAD 3425 3624 3507 16 82.87 0 0 0 3507 16 3523 82.87
7 SIRSA 103826 220236 113698 5716 1467.48 1367 243 0 115065 5959 121024 1467.48
8 KARNAL 62900 113026 75556 4497 2859.19 0 0 0 75556 4497 80053 2859.19
9 PANIPAT 24671 45140 25933 2151 748.75 2 1 0 25935 2152 28087 748.75
10 JHAJJAR 48009 83054 39134 4809 431.22 781 502 0.19 39915 5311 45226 431.42
11 FATEHABAD 51316 103857 87238 3784 2228.37 0 0 0 87238 3784 91022 2228.37
12 KAITHAL 37658 67675 37116 865 693.29 1451 44 0.3 38567 909 39476 693.59
13 BHIWANI 89871 175421 93462 2585 1887.81 7344 613 0.3 100806 3198 104004 1888.11
14 HISAR 89817 183513 97549 18277 2578.92 178 174 0.04 97727 18451 116178 2578.95
15 MEWAT 50348 85526 32521 2483 1527.85 3542 1637 122.73 36063 4120 40183 1650.58
16 SONIPAT 23106 34629 16079 393 445.93 1533 31 21.95 17612 424 18036 467.88
17 MAHENDRAGARH 44894 59896 36610 864 974.48 26 0 0 36636 864 37500 974.48
18 ROHTAK 23291 39294 26966 2827 614.5 2 5 0 26968 2832 29800 614.5
19 PANCHKULA 12138 17472 12390 220 219.31 1207 14 34.9 13597 234 13831 254.22
20 AMBALA 26738 35800 26274 52 235.13 563 0 0.18 26837 52 26889 235.31
21 GURGAON 9562 12831 9721 278 112.92 0 0 0 9721 278 9999 112.92
Total 879399 1608292 889787 72057 20361.41 19603 4436 180.69 909390 76493 985883 20542.11
Download In Excel