Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 22-Mar-2018 11:32:36 PM 
Back   Home
R1.2.3 Account Opened and Amount Disbursed through Bank/Post Office in MGNREGA
State : HARYANA
S.No
Districts
No. of Registered
NO. of Bank Account Opened
Amount of wages Disbursed through bank Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
No. of Post Office Account Opened
Amount of Wages disbursed through post office Accounts(2017-2018)
(in lakhs.)
Total Accounts
Total Amount Disbursed(2017-2018)
(in lakhs.)
Household
Persons
Individual
Joint
Individual
Joint
Individual
Joint
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11=5+8
12=6+9
13=11+12
14=7+10
1 JIND 49825 98262 55691 6793 1988.5 0 0 0 55691 6793 62484 1988.5
2 YAMUNANAGAR 33505 53346 42432 9 545.12 0 0 0 42432 9 42441 545.12
3 REWARI 33210 66179 12896 5091 168.48 6 2 0 12902 5093 17995 168.48
4 KURUKSHETRA 42493 82704 31022 8771 761.18 2049 974 0.1 33071 9745 42816 761.28
5 PALWAL 20153 28651 18944 886 654.54 7 0 0 18951 886 19837 654.54
6 FARIDABAD 3431 3628 3512 16 93.64 0 0 0 3512 16 3528 93.64
7 SIRSA 104762 221810 115983 5378 1829.92 1341 241 0 117324 5619 122943 1829.92
8 KARNAL 63830 114605 77250 4465 3353.08 0 0 0 77250 4465 81715 3353.08
9 PANIPAT 24842 45469 26359 2141 825.5 2 1 0 26361 2142 28503 825.5
10 JHAJJAR 48096 83191 39472 4785 566.52 779 501 0.23 40251 5286 45537 566.75
11 FATEHABAD 51570 104276 88651 3596 3048.48 0 0 0 88651 3596 92247 3048.48
12 KAITHAL 38339 69185 38765 866 827.22 1426 43 0.25 40191 909 41100 827.47
13 BHIWANI 90588 176660 94898 2584 2193.56 7297 611 0.3 102195 3195 105390 2193.86
14 HISAR 89894 182710 102861 16025 3180.06 172 157 0.01 103033 16182 119215 3180.07
15 MEWAT 50839 86115 33347 2482 1809.47 3675 1602 149.7 37022 4084 41106 1959.17
16 SONIPAT 23234 34795 16610 404 604.77 1508 32 33.77 18118 436 18554 638.54
17 MAHENDRAGARH 45034 60233 37182 838 1258.93 26 0 0 37208 838 38046 1258.93
18 ROHTAK 23553 39744 28475 2350 725.01 2 5 0 28477 2355 30832 725.01
19 PANCHKULA 12224 17641 12573 220 289.75 1203 14 37.77 13776 234 14010 327.52
20 AMBALA 26975 36162 26646 51 309.03 558 0 0.16 27204 51 27255 309.2
21 GURGAON 9648 12952 9811 277 144.67 0 0 0 9811 277 10088 144.67
Total 886045 1618318 913380 68028 25177.43 20051 4183 222.29 933431 72211 1005642 25399.73
Download In Excel